JAIALDIAEN ARAUAK

ARAUAK

 

1. – Talde euskaldunen triangeluar hau, bere hasieratik familiarteko topagune bat besterik ez da, eta inola ere ez emaitzaeta lehia goraipatzeko tokia. Hau dela eta, sariak banatzerakoanez dira kontutan izanen emaitzak, berdinak izanen baitiradenontzat.

2. - Gure helburua, lemak dioenez, kirol arloan euskera bultzatueta erabiltzea da. (Askotan ahazten zaigu)

3. - Parte hartzeko sistema triangeluarra edo kuadrangularra(talde euskaldun guztiek parte har dezaten) izanen da eta partidubakoitzak 20 minutuko iraupena izanen du. Horrela taldebakoitzak ordu batean parte hartzea bukatuko du.

4. - Maila bakoitzeko lehia bukatzean, jokalari bakoitzarioroigarri domina, zuku eta bokata bat emanen zaizkie etataldeari trofeo bat. Lehen esan dugun bezala denontzat berdinaizanen da.

5. -Partiduak jolasteko pista bakar bat dagoenez, taldeetakoberoketak pistatik kanpo eginen da, modu honetan hauekgaraiz hasiko dira. Lehiaren hasiera eta amaiera megafoniaz,doinu baten bidez, jakinaraziko da eta berehala urrengo partiduahasiko da.

6. – Partiduak goizeko 9etan hasi eta arratsaldeko 8etanbukatuko dira gutxi gora behera. Adin bakoitzeko taldeek ordubatean jolastuko dute (adibidez, 6 urtekoak goizeko 11etan hasieta 12etan bukatu).

7. – Talde bakoitzak 15 jokalari gehien bezala inskribatzenahalko ditu, aldaketak edozein momentuan eginen dira, partiduaaritzen den bitartean eta hau geldiarazi gabe. Atsedena 5minutukoa izanen da eta emaitza ez da ezertarako kontutanizanen.

8. – Joko eredua, 9 urte eta 14 bitarteko urtekoentzat ezberdinaizanen da, hauek bandatik oinez atera beharko dute. Gainerakoadinetan futbito-txiki eta udalarteko txapelketan bezalaizanen da.

9. - Aldagela aski ez dagoenez, aldatzeko gimnasileku zabalaerabiliko dugu eta partidu bukaeran ondoko dutxetara pasaahalko da.

10. - 35 talde eta 450 jokalariek gutxi gora behera parte hartubehar izanen dutenez, Ermitaberri Ikastetxean aurretik ongi antolatuahal izateko, puntualtasuna eskatzen dizuegu.

11. - Eguraldi txarra egiten badu ere, partiduak berdin jolastukodira. BADAGO PISTA TXIKI BAT ESTALITA.

NORMAS

 

1. – Este triangular de equipos euskaldunes es desde su comienzoun encuentro entre las familias y bajo ningún concepto a modocompetitivo y de resultados. Por lo cual no se tendrán en cuentalos mismos a la hora de premios, que serán para todos/as igual.

2. - El objetivo, como su lema indica es potenciar y utilizar eleuskera en el ámbito deportivo (que muchas veces olvidamos).

3. - El sistema de participación será de triangular y en algun casocuadrangular ( para que puedan participar todos los equipos euskaldunes)y con tiempos de cada partido de 20 minutos aprox. Conlo cual mas o menos en una hora terminaría la participación decada equipo.

4. - A la finalización de cada categoría se entregará a los jugadoresde la correspondiente medalla de recuerdo, trofeo para el club yzumo más bocadillo. A todos por igual, como ya se ha dicho anteriormente.

5. -Debido a la limitación de los partidos a una sola pista de juego,el calentamiento de los equipos se hará en el exterior de la mismapara poder empezar con puntualidad. El comienzo de cada partidoy su finalización se indicará por megafonía con un pitido o sonidocontinuado, debiéndose empezar de inmediato con el siguiente partido.

6. – Los partidos se jugarán desde las 9 de la mañana, hasta las 9de la noche aprox. Cada edad jugará en una hora. (ejemp. Grupo6 años, empezar a las 11 de la mañana y terminar para las 12).

7. – Los equipos podrán inscribir a un max. de 15 jugadores, loscambios se harán cuando se deseen y sobre la marcha, sin interrumpirel partido. Sin descansos. El resultado no se tendrá encuenta para nada.

8. – El modelo de juego será diferente para las categorías cadetes,infantiles y benjamines federados que deberán sacar de banda conel pie y con las normas de su competición habitual. El resto deedades será igual que en el campeonato de futbito txiki e intermunicipal.

9. - Al no disponer de vestuarios suficientes se utilizara el ampliogimnasio para cambiarse y al finalizar el partido pasar a las duchasque están muy próximas al mismo.

10. - Se ruega máxima puntualidad en el Ikastetxe Ermitaberri parapoder organizarnos con antelación suficiente, ya que vamos a participar30 equipos y más de 400 jugadores/as.

11. - En caso de lluvia, se jugarán los partidos. HAY UNA PISTAPEQUEÑA CUBIERTA.

2017ko ARGAZKIAK